Teorinis - vokalinis skyrius


 

Metodinio būrelio pirmininkė, vyr. mokytoja Rasa Sabaliauskienė

Vyr. mokytoja Renata Bučionienė

Vyr. mokytoja Eglė Malinauskienė

Mokytoja metodininkė Renata Mockevičienė

Mokytoja metodininkė Diana Tulabienė

Mokytoja Aida Abeciūnaitė

Vyr. mokytoja Dangirutė Goštaltavičiūtė Joneikienė

Mokytoja Vaida Pečiulytė

Muzikos teorijos skyrius veikia nuo pat meno mokyklos įkūrimo. Visi meno mokyklos moksleiviai lanko solfedžio (pradiniame ugdyme - muzikos rašto ir kultūros pažinimo) bei muzikos istorijos (tik pagrindiniame ugdyme)  pamokas.

        Solfedžio bei muzikos rašto ir kultūros pažinimo pamokų metu ugdytiniai mokosi muzikos rašto, muzikos teorijos pagrindų, dainuoja iš natų, laviną  klausą, atmintį ir ritmą,  improvizuoja, kuria.  Muzikos istorijos pamokų metu susipažįsta su įvairių epochų ir stilių muzika, lietuvių ir kitų tautų muzika. Skyriaus pedagogai organizuoja mokomąsias pažintines ekskursijas,  jų iniciatyva  nuolat yra atnaujinami mokyklos stendai, kurie mokinius supažindina su kompozitorių gyvenimu ir kūryba,  muzikos pasaulio naujienomis. Skyrius neapsiriboja vien tik pamokine veikla. Rengiami įvairūs konkursai, viktorinos. Kiekvienais metais kartu su mokiniais ruošiami renginiai, skirti  Tarptautinei mokytojo, Muzikos, šv. Valentino dienai, užgavėnėms paminėti. Jau 12 metų kaip skyriaus mokytojų iniciatyva kasmet vyksta ,,Teatralizuotos lietuvių liaudies dainos konkursas“, kuriame mokiniai dainuoja lietuvių liaudies dainas ir jas inscenizuoja taip puoselėdami lietuvių liaudies dainų tradicijas.