Dailės skyrius

 
 
Lazdijų meno mokyklos dailės skyrius pradėjo veikti 1989 m. rugsėjo mėn. 01 d. Vėliau atidaryti skyriai Veisiejuose, Seirijuose, Krosnoje. Dailės skyriuje dirba mokytojai:
 
Lazdijų skyrius: 
 
• Metodinio būrelio pirmininkė, mokytoja metodininkė Rita Vaickelionienė
 
• Mokytoja metodininkė Ala Dumbliauskienė
 
• Mokytojas metodininkas Valdas Dumbliauskas
 
Seirijų skyrius:
 
• Mokytoja Agnė Urbonavičienė
 
Veisiejų skyrius:
 
• Mokytoja metodininkė Kristina Noreikienė
 
• Vyr. mokytojas Juozas Varnelis (meninė kalvystė)
 
Krosnos skyrius:
 
• Vyr. mokytoja Jolita Jasevičienė
 

Mokytojai ne tik nuolat tobulina kvalifikaciją, dalyvauja vertinimo komisijų darbe, bet ir patys kuria bei dalyvauja kasmetinėje rajono dailės mokytojų kūrybos parodoje.

Dailės skyriaus mokiniai aktyviai dalyvauja miesto, rajono, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, projektuose. Ne kartą sėkmingai sudalyvauta respublikiniame konkurse „Senų daiktų istorijos“, festivalyje konkurse „Čiurlionio krašto spalvos“ Druskininkuose.

Nelikome nepastebėti ir tarptautiniame miniatiūrų konkurse. O kur dar tradicinis rajoninis kalėdinių piešinių konkursas, kuriame džiaugiasi sėkme nuo mažiausiųjų iki vyriausiųjų. Rimtas išbandymas – rajoninis dailės olimpiados turas.

Svarbus momentas skyriaus mokiniams – pagrindinio ugdymo baigimas, baigiamojo darbo kūrimas ir jo pristatymas.

Baigiamasis kūrybinis darbas - tai kiekvieno ilgų ieškojimų, išjaustas, sumąstytas ar susapnuotos vizijos įgyvendinimas. Techniką, temą mokiniai pasirenka individualiai. Kuria eskizus, rengia aprašus, ieško įvairiausių sprendimų ir pasirinktomis priemonėmis įgyvendina savo sumanymą. Tai tarsi visų metų mokslo dailės skyriuje apibendrinimas, atsiskaitymas to, ką išmoko, pasiekė, o kartu tai tik mažas laiptelis skrydžiui, naujiems polėkiams, neatrastiems ieškojimams begalinėje kūrybinėje erdvėje.

Dailės skyriuje yra ankstyvojo integruoto, pradinio, pagrindinio, mėgėjų ir išplėstinio ugdymo klasės.