Projektas ,,Bendra veikla suvienija Lazdijų ir Seinų krašto lietuvių vaikus"