Baigimo metai 1972

2 laida

1. Nijolė Šerkšnaitė

2. Birutė Dainytė

3. Vidalė Zubrickaitė

4. Jūratė  Glatkauskaitė

5. Eugenija Mikelionytė

6. Jūratė Tamašauskaitė

7. Danutė Joneikaitė

8. Rimas Juknevičius

9. Virginija Klimaitė

10. Zita Petruškevičiūtė

11. Irena Petruškevičiūtė

12. Virginija Planutytė

13. Valė Rončikaitė

14. Aurelija Sivilevičiūtė

15. Audronė Vyšniauskaitė

16. Birutė Janušonytė