Baigimo metai 1974

4 laida

1. Valdas Griškevičius

2. Algis Valenta

3. Nijolė Kiaulyčiūtė

4. Loreta Jonikaitė

5. Jūratė Kevelaitytė

6. Živilė Markevičiūtė

7. Gaila Vekterytė

8. Vytas Rėkus

9. Asta Biveinytė

10. Sigita Biveinytė

11. Silva Bagužytė

12. Dalė Vereškaitė

13. Valda Marcinkevičiūtė

14. Algis Šapranauskas