Apie mokyklą

 • 1967-ųjų spalio 1 d. Lazdijuose atvėrė duris vaikų muzikos mokykla. Pirmasis mokyklos direktorius J. Mikutavičius,  mokytojai Z. Ūksas,  L. Fomina ir A. Varslauskas pakvietė pirmuosius 62 mokinius į akordeono, fortepijono ir solfedžio pamokas;
 • Nuo 1971-ųjų vasario 21 d. mokyklai vadovavo direktorius A. Stumbras. Nuo 2007 m. mokyklos direktorė – Renata Mockevičienė;
 • Palaipsniui išaugo mokinių skaičius, sustiprėjo mokyklos materialinė bazė;    
 • 1969 m. atidaryta pučiamųjų instrumentų klasė;
 • 1979 m. pradėta priimti mokinius į chorinio dainavimo skyrių;
 • 1983 m. atidaryta smuiko klasė;
 • 1989 m. rugsėjo 1 d. mokykla įsikūrė dabartinėse patalpose miesto centre, atidarytas dailės skyrius ir mokyklos filialas Veisiejuose.
 • 1989 m. buvusiai muzikos mokyklai suteiktas Meno mokyklos statusas;
 • 1998 m. atidaryta estradinio dainavimo klasė ir mokyklos skyrius Seirijuose.
 • 2001 m. atidarytas mokyklos skyrius Šventežeryje;
 • 2002 m. atnaujinta smuiko klasės veikla;
 • 2004 m. įsteigta  gitaros klasė; 
 • 2006 m. atidarytas mokyklos skyrius Krosnoje. Čia vaikai mokosi ankstyvojo integruoto ugdymo grupėje ir veikia dailės skyrius;
 • 2007 m. Veisiejuose atidaryta meninės kalvystės klasė;
 • 2004 m. įsteigta ankstyvojo integruoto meninio ugdymo klasė, kurioje dainavimo, dailės ir choreografijos pažinimo pagrindų mokosi  4- 6 m. vaikai;
 
Į seniai dirbančių mokytojų: V. Stumbrienės, E. Malinauskienės, V. Krukonio, A. Dumbliauskienės ir V. Dumbliausko gretas, įsiliejo meno mokyklos auklėtiniai: V. Grigaitienė, R.Vekterienė, D.Tulabienė, R.Mockevičienė, R.Vaickelionienė, A.Abeciūnaitė, A.Onaitytė, E.Česnulienė, V. Pečiulytė sėkmingai baigę aukštuosius mokslus;
 
MOKYKLOS RYŠIAI
Bendradarbiaujame ir pasirašytos sutartys su Lazdijų Motiejaus Gustaičio ir Veisiejų gimnazijomis, Šeštokų ir Kučiūnų mokyklomis. Glaudūs ryšiai sieja su Seirijų A.Žmuizdinavičiaus gimnazija ir Šventežerio mokykla bei mokyklomis – darželiais ,,Vyturėlis” ir ,,Kregždutė”. 
Draugaujame su Kalvarijos, Vilkaviškio, Trakų muzikos mokyklomis, su Lenkijos Respublikos Lukovo miesto muzikos mokykla, Baltarusijos r. gimnazija Nr. 5.