Pereiti į pagrindinį turinį

Atranka smuiko mokytojo(s) pareigoms užimti

atranka

Atranka smuiko mokytojo(s) pareigoms užimti

2024-06-28

Lazdijų meno mokykla skelbia atranką smuiko mokytojo(-s) pareigoms užimti. 

Mokyklos pavadinimas: Lazdijų meno mokykla (Nepriklausomybės a. 6, 67107, Lazdijai)

Pareigybės pavadinimas - neformaliojo švietimo (formalųjį švietimą papildančio  ugdymo ir neformaliojo ugdymo programų) muzikos mokytojas(-a).

Darbo krūvis – 0,286 etato (8 kontaktinės val. per savaitę);

Darbo sutarties rūšis – neterminuota, nuo 2024-09-02

Darbo vieta – Lazdijų meno mokykla (Nepriklausomybės a. 6, Lazdijai).

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: 

 • Aukštasis išsilavinimas (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų), muzikos (smuiko) mokytojo kvalifikacija;
 • gebėjimas taikyti IKT;
 • kūrybiškumas, iniciatyvumas; komunikaciniai gebėjimai.
 • privalumas - darbo patirtis FŠPU ir Neformalų vaikų švietimą vykdančioje įstaigoje.

Darbo užmokestis -  mokytojo pareiginės algos koeficientas 1,0979-1,4358, nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant  į kvalifikacinę kategoriją bei pedagoginį darbo stažą. Darbo užmokesčio dydis nuo 560,64 Eur iki 733,15 Eur (neatskaičius mokesčių)

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pedagogo kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;
 • pažymą apie pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją;
 • atrankai pretendentas taip pat gali pateikti rekomendaciją(as) iš buvusių darboviečių.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus informuoti asmeniškai.

Dokumentai priimami nuo 2024 m. birželio 28 d. iki 2024 m. liepos 11 d. 17.00 val.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai Lazdijų meno mokykla (Nepriklausomybės a. 6, Lazdijai), siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu info@lmm.lt
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Tel. pasiteirauti: +370 318 51647;
Informacijos apie atranką paskelbimo data – 2024 m. birželio 28 d.