Struktūra ir Kontaktai

Lazdijų meno mokykla
Nepriklausomybės a. 6, Lazdijai 
Įm. kodas 190614198
Tel. ir faks. (8 318) 51 647
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinai einanti direktoriaus pareigas
Diana Tulabienė
 
Ūkvedys
Antanas Talandis