Pereiti į pagrindinį turinį

Misija, Vizija, Vertybės

MOKYKLOS VIZIJA

Moderni, emociškai ir fiziškai saugi meninio ugdymo įstaiga, ugdanti savarankiškas, kūrybingas asmenybes, kurianti bendražmogiškosioms vertybėmis pagrįstą, konkrečių tikslų siekiančią mokinių, tėvų ir mokyklos darbuotojų bendruomenę.

MOKYKLOS  MISIJA

Teikti vaikams ir suaugusiems kokybišką meninį išsilavinimą, atsižvelgiant į poreikius, interesus, gebėjimus ir aplinkos diktuojamas sąlygas. Užtikrinti ugdymo tęstinumą, sudarytis sąlygas visiems besimokantiems atskleisti kūrybines galias, įgyti asmeniniam, visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui būtinas kompetencijas. Būti svarbiu rajono kultūros, švietimo ir meno sklaidos židiniu.

Vertybės 

  • Kūrybiškumas;
  • Bendruomeniškumas;
  • Tautiškumas;
  • Iniaciatyvumas;
  • Atsakomybė;
  • Geranoriškumas.