Mokytojai

 

1

Bubelienė Aida(vaiko priežiūros atostogose)

 

 

Mokytoja, chorinis ir estradinis dainavimas, solfedžio, muzikos istorija,

aida.abeciunaite@gmail.com  
2 Andruškevičienė Gražina Mokytoja metodininkė, akordeonas grazina18@gmail.com  
3 Bankauskas Linas Mokytojas, gitara linasbankauskas@gmail.com

4

Bučionienė Renata

Vyr. mokytoja, solfedžio, II instr. fortepijonas

renata00100@gmail.com

5

Česnulienė Edita

Mokytoja, solfedžio, II instr. fortepijonas

e.sukackaite@gmail.com

6

Dumbliauskienė Ala

Mokytoja metodininkė, dailė a.dumbliauskiene@gmail.com

7

Dumbliauskas Valdas

Mokytojas metodininkas, dailė

 

8

Grigaitienė Vilma

Mokytoja metodininkė, fortepijonas

grigaitiene.vilma@gmail.com

9

Gudebskienė Irena                          

Mokytoja ekspertė, akordeonas

igudebskiene@gmail.com

10

Inga Kūlokienė

Vyr. mokytoja, dailė

 

 

mokytoja, dailė

jolita.jaseviciene@gmail.com

12

Joneikis Žydrūnas

Mokytojas, išilginė fleita, solfedžio, muzikos istorija

joneikis.z@gmail.com

13

Juodaugienė Edita(vaiko priežiūros atostogose )

Mokytoja, dailė etase29@gmail.com
14

Mauliūtė Kornelija

Mokytoja, choreografija

 

15

Kazakevičiūtė Miglė (vaiko priežiūros atostogose)

Mokytoja, choreografija

mijuspijus19900108@gmail.com

16

Krukonis Valdemaras

 

Mokytojas, gitara, pučiamieji

valdaskrukonis@gmail.com

17

Malinauskienė Eglė

Vyr. mokytoja, chorinis dainavimas, II instr. fortepijonas

egle54@gmail.com

18

Marcinonienė Rūta

Vyr. mokytoja, fortepijonas

rutaruta0513@yahoo.com

19

Mockevičienė Renata

Direktorė

renata.mockeviciene@lazdijai.lt

20

Motiejūnienė Ligita

Koncertmeisterė

atigile@gmail.com

21

Naujalienė Vaida

Mokytoja, ankstyvasis integruotas ugdymas, dainavimas

vaidule0617@gmail.com

22

Dumbravienė Alma (vaiko priežiūros atostogose)

Jūratė Petraškevičienė

Vyr. mokytoja, fortepijonas

 

 

Vyr. mokytoja, fortepijonas

almona@centras.lt

 

 

juratpetras@gmail.com

23

Pavilonis Deimantas

Vyr. mokytojas, saksofonas

deimantas.pavilonis@gmail.com

24

Sabaliauskienė Rasa

Vyr. mokytoja, akordeonas, chorinis dainavimas

rasa.sabaliauskiene@inbox.lt

25

Skroblienė Rita

(vaiko priežiūros atostogose)

Diana Klemkaitė

Mokytoja, smuikas

 

 

Vyr. mokytoja, smuikas

ritoleta@gmail.com
26

Tulabienė Diana

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė, estradinis dainavimas

diana.tulabiene@lazdijai.lt

27

Urbonavičienė Agnė

Mokytoja, dailė

agneurb@gmail.com

28

Vaickelionienė Rita

Mokytoja metodininkė, dailė

ritelev@gmail.com

29

Varnelis  Juozas

Vyr. mokytojas, meninė kalvystė

varnelis1@gmail.com

30

Vekterienė Rima

Mokytoja metodininkė, fortepijonas

vekteriene@gmail.com

31

32

Sigita Maldžiūtė Valaitienė

Mokytoja metodininkė, akordeonas

sigitamv@yahoo.com

   33                  Violeta Česnulytė   Mokytoja, estradinis dainavimas, fortepijonas      

 

 34                      Vita Naujikienė       Mokytoja metodininkė, fortepijonas