Svarbi informacija

Ugdymas Lazdijų meno mokykloje nuo kovo 22 d. vykdomas nuotoliniu būdu. Kontaktiniu būdu dalinai vyksta užsiėmimai, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 vaikai ir užtikrinamas 30 m2 paslaugos teikimo plotas vienam vaikui, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Dėl ugdymo būdo mokytojai informuoja mokinius ar jų tėvus/globėjus.