Naujienos

Kviečiame skirti 2 % gyventojų pajamų mokesčio Lazdijų meno mokyklai. Įstaigos kodas 190614198. Dėkojame.

Paskelbta 2019 - 04 - 01

Už M. Mikutavičiaus dovanotus pinigus Lazdijų meno mokykla įsigijo pianiną

Paskelbta 2019 - 04 - 01

Dalia Juknevičienė
(savaitraščio ,,Lazdijų žvaigždė" 2019 03 22 informacija)

Renginys, skirtas kompozitoriui Juozui Naujaliui

Paskelbta 2019 - 04 - 01

Kovo 27 d. Lazdijų meno mokykloje vyko renginys, skirtas kompozitoriaus Juozo Naujalio 150 gimimo metinėms paminėti. Kompozitoriaus biografiją, kūrybą ir didelį indėlį Lietuvos muzikai pristatė muzikos istorijos mokytoja Eglė Miknytė.

Renginyje ,,Krosnos talentai"

Paskelbta 2019 - 03 - 24

Kovo 24 d. gausus Lazdijų meno mokyklos mokinių būrys, kuriuos muzikuoti ir šokti moko mokytojos Violeta Česnulytė, Edita Česnulienė, Loreta Vyrva, Irina Gudebskienė, Vaida Naujalienė, dalyvavo renginyje ,,Krosnos talentai".

,,Pirmasis žingsnis"

Paskelbta 2019 - 03 - 24

Kovo 22 d. Lazdijų meno mokykloje vyko koncertas ,,Pirmasis žingsnis“, kuriame koncertavo pirmus metus muzikuojantys mokiniai. Koncerto programoje skambėjo fortepijonu, gitara, smuiku atliekami kūriniai bei dainos.

Kviečiame!

Paskelbta 2019 - 03 - 24

Puslapiai